หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ
เลขาธิการ กช. ย้ำ นโยบายขับเคลื่อนสู่โรงเรียนเอกชนต้นแบบสะเต็มศึกษา
               ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเ...
2017-12-14 17:32:15
สช. เปิดโครงการ “โรงเรียนเอกชน จิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดินไทย” ประจำปี 2560
          ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดโครงการ “โรงเรียนเอกชน จิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดินไทย” พร้อมให้กำลังใ...
2017-12-08 15:50:35
สช.ร่วมประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2561
          ดร. พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน  ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาค...
2017-12-07 13:51:42
สช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ
สช.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ       เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ แ...
2017-12-05 08:46:26
เลขาธิการ กช. เดินทางพร้อมคณะ รมว.ศธ.เยี่ยมชมโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์
          นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชม โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    ก่อนการประชุมคณะรัฐม...
2017-12-01 11:46:46
สช. ร่วมกับ Auckland University of Technology ประชุมหารือด้านหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ดร. พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เข้าร่วมประชุมหารือกับ Professor Nigel Hemmington คณบดีคณะวัฒนธรรมและสังคม ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีด้านต่างประเทศ และ M...
2017-11-30 14:29:25
เลขาธิการ กช. เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ด้านการเตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวั
ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำคณะสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ สมาคมโรงเรียนบริบาล และสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) เข้าร่วมการประชุมและศึกษาดูงานความร่...
2017-11-24 17:21:34
เลขาธิการ กช. เข้าร่วมการอภิปรายในการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  เข้าร่วมการอภิปรายในการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนใ...
2017-11-16 11:14:01
สช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
          ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 และเป็นประธ...
2017-11-01 10:25:58
สช. มอบถุงยังชีพช่วยโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา
สช.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา      เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุค...
2017-11-01 11:07:03
เลขาธิการ กช. ให้การต้อนรับนายชลำ อรรถธรรมในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการ กช.
           ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ให้การต้อนรับนายชลำ อรรถธรรมในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมก...
2017-10-24 14:06:16
ชาว สช. ร่วมใจจัดทำถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
                                     ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ่สงเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิกา...
2017-10-19 16:31:04
สช. ประชุมวางแผนการดำเนินงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2561
                    สช. ประชุมวางแผนการดำเนินงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2561 โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการ กช. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 12 ต...
2017-10-12 16:42:52
สช.มุ่งสู่ Thailand 4.0 ประชุมขับเคลื่อนจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ต...
2017-10-10 15:03:08
เลขาธิการ กช. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ศธ. แก่ผู้บริหาร จ.พัทลุง
เลขาธิการ กช. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ศธ. แก่ผู้บริหาร จ.พัทลุง         ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมการประชุมขับเคลื่อนน...
2017-10-09 14:47:22
เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ.นครศรีธรรมราช
                     นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภ...
2017-10-09 11:43:57
สช. รับมอบเงินบริจาคจากโรงเรียนอินเตอร์คิดส์ เพื่อสมทบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย)
          ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) รับมอบเงินจำนวน 101,121 บาท และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรงเรียนอินเตอร์คิดส์...
2017-10-04 16:50:35
รมว.ศธ บรรยายพิเศษในการประชุมขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ ...
2017-10-03 09:31:19
สช.เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
          สช.เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการ...
2017-09-28 16:37:05
สช.จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2560
        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 27 กันยาย...
2017-10-05 09:20:40
เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2560
          นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนป...
2017-09-26 14:41:05
สช.จัดประชุมเร่งทบทวนกฏหมายโรงเรียนเอกชน
            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการพัฒนา และทบทวนความเหมาะสมของกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเพื่อเสนอความคิ...
2017-09-25 16:18:03
รมว.ศธ. ร่วม ครม.สัญจรภาคกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน
          นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิก...
2017-09-21 09:51:12
สช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี รุ่นที่ 4
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี รุ่นที่ 4 โดยมี ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเส...
2017-09-19 13:14:07
สช.ร่วมกิจกรรม "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
  สช.ร่วมกิจกรรม "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกิจกรรม "จากวันที่พากเพียร สู่วั...
2017-09-18 14:46:19
สช. จัดพิธีมอบโล่เกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนอกระบบประจำปี 2559 และปี 2560
     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดพิธีมอบโล่เกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนอกระบบประจำปี 2559 และปี 2560        ดร.พะโยม ...
2017-09-18 16:25:47
สช.จัดประชุมเสริมความเข้าใจทางการปฏิบัติงานการศึกษาเอกชน
สช.จัดประชุมเสริมความเข้าใจทางการปฏิบัติงานการศึกษาเอกชน           สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎ ระเบ...
2017-09-15 12:13:02
สช.ร่วมกับโรงเรียนเอกชน จับมือ สสวท. พัฒนาศักยภาพ นร.ระดับ ม.ต้น ที่มีความสามารถพิเศษในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระห...
2017-09-08 15:29:43
ผลการประชุม กช. ครั้งที่ 3/2560
          นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ ...
2017-09-07 14:15:31
สช.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เข้าร...
2017-09-05 14:38:04
เลขาธิการ กช. รับมอบเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมจาก รร.นานาชาติเวลล์ส
        ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) รับมอบเงินบริจาคจากโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสมทบเงินช่วยเหลือโรงเร...
2017-09-05 14:04:48
สช. จัดงาน “สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในงาน “สู่วันเกษียณท...
2017-09-05 13:12:35
สช. จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและสานสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและสานสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 - 2 กันยายน 2560 ณ โรงแ...
2017-09-05 13:10:50
เลขาธิการ กช. เป็นประธานการลงนาม MOU ระหว่าง I-TIM กับ PIHMS เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการ
          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกา...
2017-08-30 17:42:54
เลขาธิการ กช.หารือแนวทางพัฒนาการศึกษาเอกชน
        ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการ กช.ประชุมหารือแนวทางพัฒนาการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุม สช.สัญจร ภาคกลาง ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 สิงหา...
2017-08-30 16:44:44
สช.จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคกลาง
                   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคกลาง  เมื่อวันที่  30 - 31...
2017-09-07 16:27:40
เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ภาคอีสานมอบเงินเยียวยาโรงเรียนเอกชนที่ประสบอุทกภัย
          นายพะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่ภาคอีสาน เมื่อวันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เป็นตัวแทนสมาคมคณะ...
2017-08-25 15:44:23
สช.จัดประชุมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่
          ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุม ในจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการประกันคุณภาพภาย...
2017-08-25 14:59:53
โรงเรียนนานาชาตินิสท์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดในเขตภาคอีสาน
                ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) รับมอบเงินจากคุณปูนัม  สัจเดว ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่า...
2017-08-25 14:21:14
เลขาธิการ กช. เยี่ยมชมโรงเรียนศรีแสงธรรม โรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
           ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนศรีแสงธรรม โรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบการพึ่งพาตนเอง...
2017-08-24 15:32:49
เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กชายรชต แก้วประสิทธิ์พงศ์ นักเรียนผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ให้แก่ เด็กชายรชต ...
2017-08-24 14:16:05
รมว.ศธ.เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปลูกปัญญา
          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) และนายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการค...
2017-08-23 09:33:44
สช. จับมือ 6 องค์กรร่วมลงนาม MOU พัฒนาการศึกษา อาชีพ การท่องเที่ยว เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (เลขาธิการ กช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการศึกษา อาชีพ การท่อง...
2017-08-19 17:25:58
เลขาธิการ กช. เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เลขาธิการ กช. เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด           นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะก...
2017-08-18 16:37:45
เลขาธิการ กช.ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการประเมินและคัดเลือกผู้รับพระราชทานรางวัลประจำปี 2560
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  เป็นประธานในการประชุมเพื่อดำเนินการประเมิน และคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริ...
2017-08-15 16:48:43
สช.จัดประชุมวิพากษ์ร่างแผนงานขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนด้านต่างประเทศ
        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมวิพากษ์ร่างแผนงานขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน ด้านต่างประเทศตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560-2564 เมื่อ...
2017-08-11 12:13:14
สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV DLTV และ OBEC Channel ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV, DLTV และ OBEC Ch...
2017-08-11 15:00:02
สช.รวมพลังโรงเรียนเอกชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดในเขตภาคอีสาน
       ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) รับมอบเงินบริจาคจากสมาคมสภาการศึกษาเอกชนฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เ...
2017-08-08 15:06:37
สช. จัดประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา
            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา รุ่นที่ ...
2017-08-08 12:06:49
สช. ประชุมการกำกับติดตามการนำระบบประกันคุณภาพภายใน
   ดร.พะโยม ชิณวงศ์  เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดประชุมการกำกับติดตามการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก...
2017-08-08 15:23:13
สช.รวมพลังโรงเรียนเอกชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดในเขตภาคอีสาน
            ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง...
2017-08-03 16:20:04
สช. จัดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที...
2017-08-02 14:47:13
สช.สัญจรภาคเหนือ
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 ...
2017-08-01 11:42:58
ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บันทึกเทปรายการฮาร์ดคอข่าว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพมหานคร
          ดร.พะโยม ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) บันทึกเทปรายการฮาร์ดคอข่าว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพมหานคร...
2017-07-31 14:58:57
สช. ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม
        เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560  ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการ กช. นำคณะ...
2017-08-02 14:44:48
สช. ร่วมงาน “ใต้ร่มมหาวชิราบารมี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
                นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการ...
2017-07-31 16:13:36
สช. ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา
        เมื่อช่วงเช้า วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  ดร.พะโยม ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงาน...
2017-08-01 11:05:24
สช. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
            วันนี้ เวลา 13.30 น. ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมก...
2017-07-28 10:37:21
สช.จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ โรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย
สช.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาเสริมสวย ประจำปี 2560           นายพะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เ...
2017-07-25 17:29:15
ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมรายการ สภากาแฟ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดร.พะโยม ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมรายการ สภากาแฟ           &n...
2017-07-24 09:08:47
สช.สัญจรภาคใต้
   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้ ในวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมทวิน โลตัส  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังห...
2017-08-02 10:24:53
สช.จัดประชุมสัมมนาสมาคมทางการศึกษาเอกชน
   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมสัมมนาสมาคมทางการศึกษาเอกชน วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เพื่ออภิปรายและหารือแน...
2017-07-24 11:58:29
สช.ร่วมโครงการปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
     นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดี เพื่อพ่อ ณ เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยมี ...
2017-07-27 11:18:27
สช.ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึก...
2017-07-13 11:37:56
เลขาธิการ กช. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สช.
          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา...
2017-06-21 16:10:36
เลขาธิการ กช. เข้าร่วมการประชุม โครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
                    นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงาน...
2017-06-26 11:16:34
สช.จัดอบรมเพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
               นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  เป็นประธานในการเปิดการ  จัดอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครู แล...
2017-06-30 16:08:00
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2/2560
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ &nbs...
2017-05-30 16:42:46
สช. เข้าร่วม สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๑๘ เรื่อง “บทบาทการศึกษาเอกชนนอกระบบกับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐”
                           นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เข้าร่วม สภากา...
2017-05-18 11:09:13
เลขาธิการ กช. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สช.
            นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษ...
2017-05-29 06:47:51
เลขาธิการ กช.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริฯ
                     นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานใน "การประชุมผู้...
2017-05-04 17:34:09
สช. จัดอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นควา...
2017-05-03 10:00:25
สช. ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค
          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนัก...
2017-05-01 16:45:04
สช. ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้
                     นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการปิดกิจกรรมเปิดโล...
2017-04-27 18:01:16
สช. ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการอบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลง ในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้
                                นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เล...
2017-05-01 13:17:19
สช.ประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช.ประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประ...
2017-04-27 14:32:25
สช. จัดประชุมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสร...
2017-04-25 16:19:53
สช.เร่งหาแนวทางปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูโรงเรียนเ...
2017-04-25 13:46:23
สช. ร่วมกับโรงเรียนเสริมสวย-ตัดเย็บเสื้อผ้าศรีประภัสสร จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ( เลขาธิการ กช. ) เยี่ยมชมและให้กำลังใจ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเสริมสวย-ตัดเย็บเสื...
2017-04-24 10:48:53
สช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
         ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเส...
2017-04-24 10:38:45
ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560
            ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  นำข้าราชการ บุคลากร สช. ร่วมประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการวัฒนธ...
2017-04-10 17:40:57
เลขาธิการ กช. ร่วมเข้าร่วมประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
                        ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  เข้าร่วมประชุม...
2017-04-10 09:43:17
สช.จัดประชุมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นพิเศษ
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสร...
2017-04-05 14:34:39
125 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 126 ...
2017-04-04 09:16:37
สช.จัดประชุมกำหนดแนวทางการใช้คูปองการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมก...
2017-03-31 16:49:28
สช.จัดประชุมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 4
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมการเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมส...
2017-03-31 14:54:09
สช. ร่วมลงนามความร่วมมือผนึกกำลังอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
         ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ( เลขาธิการ กช. ) ร่วมลงนามความร่วมมือ “การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงกา...
2017-03-31 14:38:31
เลขาธิการ กช. เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมครูภาษาจีนท้องถิ่น
         นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมครูภาษาจีนท้องถิ่นและพิธีมอบเกียรติบัตร ณ สถาบ...
2017-03-29 15:47:58
สช.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาศิลปศึกษา
            นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ...
2017-03-28 15:09:41
สช.เตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV
            นายพะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูโรงเรียนเอกชนที่เป็น...
2017-03-28 14:47:14
สช.สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหน...
2017-03-28 13:19:52
เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงินจัดกิจกรรมเยียวยาโรงเรียนเอกชนทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย
          นายพะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการมอบเงินเยียวยาโรงเรียนเอกชนทางภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุ...
2017-03-15 11:19:22
สช. เยียวยา โรงเรียนเอกชนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดกิจกรรมเยียวยาโรงเรียนเอกชนภาคใต้ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น...
2017-03-08 13:30:54
สช.ให้การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจากเหตุลอบยิงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
            เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. มีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต  4 ...
2017-03-09 10:25:47
ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2560
          ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม  2560  ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศ...
2017-03-03 15:41:15
เลขาธิการ กช. รับมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
          วันนี้ (3 มีนาคม 2560) ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) รับมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเ...
2017-03-03 15:38:46
เลขาธิการ กช. เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
                     ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมพร้อมบรรย...
2017-02-27 14:56:05
เลขาธิการ กช. พร้อมสนับสนุน ยืนยันให้ชาว สช. มุ่งมั่นทำงานเพื่อการศึกษาเอกชน
               ช่วงเช้าวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประช...
2017-02-22 16:06:44
เลขาธิการ กช. ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานกับตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
            ช่วงบ่ายวันนี้ (21 กุมภาพันธ์  2560) ตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน เข้าพบ ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลข...
2017-02-21 14:40:56
ชาว สช. ต้อนรับเลขาธิการ กช. คนใหม่
            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเ...
2017-02-20 14:10:11
สช. จับมือ กอ.รมน. ขับเคลื่อนความมั่นคงสถาบันหลักของไทย
                    นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  พลโท...
2017-02-17 18:32:29
สช. จับมือ กอ.รมน. ขับเคลื่อนความมั่นคงสถาบันหลักของไทย
                          นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พลโท วิษณุ ไตรภูมิ ผู...
2017-02-17 17:55:00
สช.ร่วมใจพร้อมแสดงศักยภาพโรงเรียนเอกชนในงาน "สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560"
                  หม่อมหลวงปริยดา  ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำป...
2017-02-20 12:11:07
เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิด “ งานวันการศึกษาเอกชนสมุทรสาคร ”
         เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิด “ งานวันการศึกษาเอ...
2017-02-14 17:27:43
สช.นำนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศเข้าพบนายกรัฐมนตรี
            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึก...
2017-02-09 11:51:53
สช.จัดแถลงข่าว "สัปดาห์วันการศึกษาเอกชนปี พ.ศ. 2560"
               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดงานแถลงข่าว "สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2560" ภายใต้แนวคิด “การศึกษ...
2017-02-08 11:15:50
โรงเรียนอนุบาลปาณยาเข้ามอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.
          ตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลปาณยา เข้ามอบเงินช่วยเหลือ 10,220 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทกภัย...
2017-02-08 10:33:52
การัญศึกษาเข้ามอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.
          ตัวแทนจากโรงเรียนการัญศึกษา เข้ามอบเงินช่วยเหลือ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี พนัสสรณ์ รองเลขาธิกา...
2017-02-08 10:13:50
เลขา กช. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐมนตรี
            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ได้สนับสนุนชุดกีฬาประจำทีม ฟุตซอล สช. เพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตซอลลีก 4 ค...
2017-02-06 19:27:21
โรงเรียนเด็กสากลเข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคภาคใต้
          เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (3  กุมภาพันธ์  2560) ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนเด็กสากล โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล แ...
2017-02-03 19:01:15
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.
          นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นางเสาวนีย์  พนัสสร...
2017-02-03 13:25:56
ถนอมพิศวิทยาเข้ามอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.
            ตัวแทนจากโรงเรียนถนอนพิศวิทยา(เขตวังทองหลาง) เข้ามอบเงิน 10,444 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทก...
2017-02-03 13:24:09
เผยอิงเข้ามอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้
              คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเผยอิง เข้ามอบเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีนายเสรี&nbs...
2017-02-03 18:06:15
สช.สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนิวซีแลนด์
          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) ร่วมต้อนรับเอกอัคราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย นายเบนจามิน คิง...
2017-02-02 16:55:31
สช.ขานรับนโยบาย ศธ. จัดประชุม แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559
                  นายประยูร  หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเอกชน เป็นประธานในยการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียน...
2017-02-01 17:49:10
เลขาธิการ กช. เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน จ.สงขลา
         เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธาน ปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจใ...
2017-01-31 11:32:06
ร่วมใจ สช. โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
                โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส เข้ามอบเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิ...
2017-01-26 16:23:34
น้ำใจชาว สช. ยังไม่หมด โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
            วันนี้ (26 มกราคม 2560) นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นตัวแทนรับมอบเงินจากโรงเรียนสตร...
2017-01-26 15:59:19
สช. โดยโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริพัทยานานาชาติ ให้บริการเสริมสวย ตัดแต่งทรงผม แต่งหน้า ทำเล็บ ฟรี
            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสร...
2017-01-25 16:51:29
น้ำใจโรงเรียนเอกชนยังไม่หมด โรงเรียนลาซาล มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคใต้
              วันนี้ (25 มกราคม 2560) เวลา 10.30 น. นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นตัวแทนรับ...
2017-01-25 13:31:18
สช. ลุยต่อเนื่อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพสู่ผู้ประสบอุทกภัยสงขลา
          เมื่อวันที่ 23  มกราคม  2560 ที่ผ่านมา นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่ อำเภอระโนด และอำเภอ...
2017-01-25 11:39:59
เลขาธิการ กช. เปิดโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน
          เมื่อวันที่ 22  มกราคม  2560 นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดโครงการมีส่วนร่วมของ...
2017-01-24 17:12:38
น้ำใจโรงเรียนเอกชน ยังคงหลั่งไหล โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคใต้
            วันนี้ (24 มกราคม 2560) เวลา 10.30 น. นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) รับมอบเงินจากโรงเ...
2017-01-24 10:59:58
ชาวเอกชน รวมใจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาร่วมสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย
                      วันนี้ (23 มกราคม 2560) เวลา 11.30 น. นายเสรี  ปรีดาศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และ นางพรพ...
2017-01-23 14:58:41
เลขาธิการ กช. เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
         นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบ...
2017-01-23 13:29:36
เลขาธิการ กช. นำผู้บริหาร และบุคลากร สช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึก...
2017-01-20 16:36:17
เลขาธิการ กช. เปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติประจำปีงบประมาณ 60
          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20  มกราคม  2560 นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะ...
2017-01-20 15:29:09
สช.ยังเร่งลุยให้ความช่วยเหลือ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสู่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
                    วันที่ 19  มกราคม  2560 นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่...
2017-01-19 12:39:52
สช.สานต่อโครงการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในโรงเรียนเอกชน
                       วันที่ 18  มกราคม  2560 นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธ...
2017-01-23 09:16:46
เลขาธิการ กช. ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560
            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงศึกษาธิ...
2017-01-18 15:35:11
เลขาธิการ กช. ร่วมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เข้าร่วมในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 14&nb...
2017-01-16 14:02:27
เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประจำปีบัญชี 2560
          วันนี้ (11 ม.ค. 60) นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการบริหารคว...
2017-01-12 13:30:25
ภาคใต้อ่วม! น้ำท่วมหนัก สช. เร่งระดมทุนช่วย
                    นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือ ส...
2017-01-13 12:13:16
สช.ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
                  นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สช. ทำบุญถวายภั...
2016-12-29 17:32:24
สช. จัดกิจกรรมออกบูธโรงเรียนสอนผสมเครื่องดื่มตามนโยบายของรัฐบาล
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดกิจกรรมการออกบูธส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนอกระบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ...
2016-12-29 16:06:22
เลขาธิการ กช. นำผู้บริหาร ร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
             นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ...
2016-12-28 16:03:29
สช. ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจัดกิจกรรม “ขึ้นดอยตามรอยพ่อ” และร่วมตั้งปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปล่อยขบวน “ขึ้นดอยตามรอยพ่อ”  กับ...
2016-12-29 16:06:09
เลขาธิการ กช. ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับฟังการมอบนโยบายการทำงาน
         นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำผู้บริหาร สช. ร่วมต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ...
2016-12-22 09:30:10
เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานราชการให้แก่บุคลากร สช.
          นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานราชการให้แก่บ...
2016-12-20 16:02:21
เลขาธิการ กช. เข้าร่วมการอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองคม...
2016-12-08 11:49:58
สช.จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2558 ...
2016-12-06 14:28:07
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2 ธ.ค. 59
นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ  ศาสนา &n...
2016-12-06 11:15:38
สช.ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ
         นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สช. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยมี พลเอ...
2016-12-06 09:58:05
เลขาธิการ กช. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร สช. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
          นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) มอบแจกันดอกไ...
2016-11-30 12:25:55
สช. จัดประชุมโรงเรียนเอกชนชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
          ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปร...
2016-11-28 15:12:43
สช. ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
         นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามนโยบายกระทรวง...
2016-11-28 13:48:23
สช.จัดอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน โดยติวเตอร์แนวหน้าของเมืองไทย
        เมื่อช่วงเช้า วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excel...
2016-11-28 08:47:34
ประชุมหารือพัฒนาหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รองเลขาธิการ กช. ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาการศึกษาเอกชนนอกระบบ  (ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว) นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษ...
2016-11-24 13:45:18
โครงการผู้บริหาร ศธ สัญจร ประจำปี 2560 อุดรธานี
นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เยี่ยมชมสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดอุดรธานี  ตามโครงการประชุมผู้บริหาร ศธ.สัญจร ประจำปี 2559 นางเสาวนีย์ ...
2016-11-24 11:34:00
กระทรวงศึกษาธิการรวมพลังแห่งความภักดี
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลขาธิการองค์กรหลัก ผู้บริหาร และข้าราชการ จำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่หอประชุมคุรุส...
2016-11-23 14:39:38
สช. ประชุมทำสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์คณิตศาสตร์
           นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์ ค...
2016-11-16 07:43:32
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เข้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2558
        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิ...
2016-11-16 07:42:07
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง จ.น่าน
นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี  2559  ณ  วัดพญาภู  พระอารามหลวง  จ.น่าน&nbs...
2016-11-08 15:19:47
รมว.ศธ. เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปแผนงานของ สช.
           พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย พลตรี ณัฐพงศ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีร...
2016-11-09 13:05:16
เลขาธิการ กช. เปิดการประชุมและมอบนโยบายในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
           นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉ...
2016-11-03 12:30:54
เลขาธิการ กช.ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน วั...
2016-10-28 13:58:00
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๑๕ วัน)
พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รมว.ศธ.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพื่อถวายเป็นพระร...
2016-10-28 09:57:45
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รมว.ศธ.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล...
2016-10-20 15:24:19
เลขาธิการ กช. นำบุคลากร สช. ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                 นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมวการศึกษเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานคณะก...
2016-10-19 11:10:54
เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 16/2559 "SAM For All คิดดี ทำดี ไม่มีข้อจำกัด"
            นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 16/2559 "SAM For All คิดดี ทำดี ไม่ม...
2016-10-19 11:05:14
สช.นำโรงเรียนเอกชนร่วมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
          นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษั...
2016-10-19 10:50:55
โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 28
"ป๋าเปรม" หวังเยาวชน รู้รักสามัคคี พาประเทศเดินหน้า ชี้เป็นสมบัติมีค่าของชาติ เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่  12  ตุลาคม  2559  ที่สโมสรทหารบก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธ...
2016-10-19 09:17:13
ชาวสช.ร่วมต้อนรับเลขาธิการ กช. คนใหม่
นายพีรศักดิ์  รัตนะ  และนางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษ...
2016-10-12 20:14:24
สภาการศึกษาเอกชนแสดงความยินดีเลขาธิการ กช.คนใหม่
สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤตชัย  อรุณรัตน์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนคนล่าสุด วันที่  6  ตุลาคม ...
2016-10-07 08:36:27
สช.จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาโรงเรียนเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสมทบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  วันที่  30 ...
2016-10-06 10:44:28
สช.จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร รร.นอกระบบระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
        นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบเพื่อระดมความคิดเห็น ในก...
2016-10-03 14:58:19
เลขาธิการ กช. มอบโล่เกียรติคุณผู้ที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับงานของกองทุนสงเคราะห์ ในปี 2559
          นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  มอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้ที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับงานของกองทุนสงเคราะห์ โดยกองทุนสง...
2016-10-03 15:06:16
สช.มอบโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนที่ผ่านการประเมินฯ ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
            นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสาม...
2016-09-27 14:53:24
รองเลขาธิการ กช.ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ"โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559"
             นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  รับมอบหมายจาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิก...
2016-09-27 14:59:30
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (KC)
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เปิดศูนย์การเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (Knowledge  Center of  Office  of  the  Private  Educatio...
2016-09-21 10:58:36
เลขาธิการ กช. นำข้าราชการ สช. ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปี 2559
       นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำข้าราชการ สช. ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางว...
2016-09-20 14:27:31
พิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.สช.อ.จชต.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เปิดครอสติวเข้มว่าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศ...
2016-09-20 11:33:55
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 3/2559
พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)  ครั้งที่ 3/2559  ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎ...
2016-09-13 13:46:42
การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสานสัมพันธ์เครือข่ายด้านการปฏิบัติงาน
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นำคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้  ร่วมส...
2016-09-05 15:28:22
สช.เข้มสัมมนาเพิ่มความรู้การเปิดเสรีด้านการศึกษาโรงเรียนเอกชน
           สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการศึกษาเอกชนต่อการเปิดเสรีด้านบริการการศึกษา โดยมี นายอดินันท์  ปากบา...
2016-09-01 16:34:07
สช. จัดประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา สตูล และ นราธิวาส ในวันที่ 20 สิงหา...
2016-08-26 13:38:02
สช. เปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
           นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
2016-08-23 13:00:23
สช. ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนอกระบบ ใน กทม. จัดอบรมผู้บริหาร ครูและผู้สอนโรงเรียนนอกระบบ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้บริหาร ครูและผู้สอนโรงเรียนนอกระบบ โครงการพัฒนาคุณภาพกา...
2016-08-22 16:42:00
เลขาธิการ กช. รองเลขาธิการ กช. และบุคลากร สช. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง นำโดย พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ...
2016-08-15 14:34:45
สช. ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนครูไทย-ญี่ปุ่น แห่งเมืองฟุกูโอกะ ประจำปี 2559
          10 ส.ค. 59 : นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ให้การต้อนรับ คณะแลกเปลี่ยนครูไทยและครูญี่ปุ่นแห่งเมืองฟูกูโอกะ ประจำปี 2559...
2016-08-11 16:03:05
เลขาธิการ กช. ร่วมเปิดตัวภาพยนต์ "พริกแกง" ภาพยนต์แห่งคุณค่าและวัฒนธรรมอาหารไทย
            นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ร่วมชมภาพยนต์ และเปิดตัวภาพยนต์เรื่อง "พริกแกง" ณ ลานอินฟินิตี้ พารากอนซีนี...
2016-08-09 14:17:29
เลขาธิการ กช. และบุคลากร สช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
                 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559  เวลา 11.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)   โดย นายอดินันท์&n...
2016-08-03 13:54:36
ศธ.ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะผู้บริหาร  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยา...
2016-07-29 15:35:24
ทำอย่างไรให้เด็กรู้ภาษาไทย? การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เลขาธิการ กช.มอบแนวคิด  การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ทำอย่างไรให้เด็กรู้ภาษาไทย  ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น&...
2016-07-29 15:01:10
สช.ปิดโรงแรมกลางพัทยา จัดแข่งทักษะวิชาชีพโรงงเรียนนอกระบบวิชาเสริมสวย
           นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย เม...
2016-07-29 11:04:45
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สช.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  พร้อมวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ...
2016-07-26 09:58:53
สช.ร่วมพิธีบวงสรวง งานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม)
            นายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมพิธีบวงสรวง งานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับป...
2016-07-25 16:24:37
สช.จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการออกเสียงประชามติ รร.เอกชน
          นายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม...
2016-07-22 15:53:27
เลขาธิการ กช. นำทีมชาว สช. ร่วมกิจกรรมใน Big Cleaning Day
           นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5ส ในวัน Big Cleaning Day 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 อ...
2016-07-21 08:51:29
การเขียน
“การเขียนแบบคู่กับอาชีพวิศวกรฉันใด การเขียนข้อสอบย่อมคู่กับอาชีพครูฉันนั้น” หน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของวิศวกรก็คือการเขียนแบบหรือการออกแบบตึกรามบ้าน ...
2016-07-13 07:13:14
สะเต็มศึกษา พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สะเต็มศึกษา พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี               9 ธ.ค. 2558 : นางเสาวนีย์ พนัสสร...
2016-07-13 07:07:37
สช.แจงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.ใต้
สช.แจงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.ใต้                 นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมก...
2015-12-16 11:00:01
สช.แจงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.ใต้
สช.แจงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.ใต้                 นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมก...
2015-12-16 10:59:46
สช.แจงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.ใต้
สช.แจงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.ใต้                 นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมก...
2015-12-16 10:59:30
ค่ายผู้นำสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1
ค่ายผู้นำสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1                   14 ธ.ค. 2558 : นางยุพา ราชู ผู้เชี่ยวช...
2016-07-21 08:57:16
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000