หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561

หน้าหลัก

       สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก และทุนแลกเปลี่ยน (General Programs) (หลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ทุน โดยเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปสมัครรับทุนดังกล่าว   โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมวิธีการกรอกใบสมัครได้ที่

www.campuschina.org

http://www.csc.edu.cn/studyinchina 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000