หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

หน้าหลัก

    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร 3 ปี สายสามัญ ที่ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น

     ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 โรงเรียนการบินญี่ปุ่นจะสอบคัดเลือกนักเรียนที่จะรับทุนการศึกษา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. วิชาที่จะจัดสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และการสอบสัมภาษณ์  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่น กรุงเทพ (บริษัท เอเชี่ยน ครอสเวย์ จำกัด) 159/31 อาคารเสริมมิตร ห้อง 1901/1 ชั้น 19  ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)  คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110 โทร 02 - 261 - 2979 โทรสาร 02 - 261 - 1901 หรือ อีเมล info@jaabkk.com

       1. รายละเอียดทุน

       2. ตัวอย่างหลักสูตร

       3. ใบสมัคร 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000