หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐

หน้าหลัก

                   ด้วยโรงเรียนสตรีวิทยาได้จัดการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันดังกล่าวให้ผู้บริหารโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยกำหนดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.satriwit.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสตรีวิทยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๖๕๐๕ ต่อ ๖๐๑

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และตัวอย่างใบสมัครที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000