หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ อัพเดท !! รุ่นที่ 6 วันที่ 1 -3 ก.ย. 60 "ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาฯ"

หน้าหลัก

เรียน ผู้บริหาร และคณะครู

ขอให้ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 1 -3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
จดจำหมายเลขของตนเพื่อใช้สำหรับลงทะเบียน และทำกิจกรรมระหว่างการอบรมค่ะ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่หน้างาน ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ค่ะ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้อบรมรุ่นที่ 6

แผนที่โรงแรมบางกอกพาเลส

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000