หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ กำชับโรงเรียนเฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

หน้าหลัก

              ด้วยคณะทำงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้รับรายงานการระบาดของยาทรามาคอล หรือยาโปร์โครดิวซ์ ซึ่งเป็นยาประเภทยาแก้ไอ มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป โดยเด็กและเยาวชนจะนำยาดังกล่าวมาผสมกับน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มชูกำลัง เมื่อดื่มเข้าไปจะมีอาการมึนเมาคล้ายผู้เสพยาเสพติด และหากใช้ยาเกินขนาดอาจส่งผลเสียต่อร่างกายและอาจทำให้เสียชีวิตได้ อีกทั้งยังพบว่าเด็กและเยาวชนมีอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายงานการจำหน่ายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความห่วงใยในสุขภาพและปัญหาปัจจัยเสี่ยงของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จึงขอกำชับโรงเรียนให้ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดแนวทางเฝ้าระวังได้ที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000