หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสบาย

หน้าหลัก

เรียน  ผู้เข้าอบรม

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ และจำหมายเลขที่ของตนเพื่อลงทะเบียนหน้างาน

หากไม่ปรากฎชื่อ หรือต้องการเข้าอบรมสามารถเพิ่มชื่อได้ที่หน้างานในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000