หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ สช. จัดกิจกรรม "ให้เลือด ให้ชีวิต บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล"

หน้าหลัก

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาะเอกชน (สช.) จัดกิจกรรม "ให้เลือด ให้ชีวิต บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล" แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 เมื่อวันพุธ ที่ 26 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

     

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ : ข่าว

นิโลบล  สุขรองแพ่ง : ภาพ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000