หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้โรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้โรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3  <<<หนังสือแจ้งโรงเรียน>>>

หากโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งความจำนงและดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ www.EngTest.net   http://www.engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=4412

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000