หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประฃาคมโลก

หน้าหลัก

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  รายละเอียดดังแนบ  คลิกที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000