หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การมอบอำนวจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

หน้าหลัก

การมอบอำนวจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

Download เอกสาร

หนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา)

>>CLICK

หนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา

>>CLICK

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000