หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 5 รุ่น

หน้าหลัก

เนื่องจากโครงการประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง 5 รุ่น มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก สช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ฯ ก่อนเวลาที่กำหนด และขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุม ฯ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น ดาวน์โหลดรายชื่อแต่ละรุ่น ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

1. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 1

2. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 2

3. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 3

4. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 4

5. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 5

6. กำหนดการ

7. แผนที่โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์

8. แผนที่โรงแรมรอยัลซิตี้

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000