หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "โครงการคุณธรรม ตามศาสตร์พระราชา"

หน้าหลัก

                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครผลงานหนังสั้น หัวข้อ "โครงการคุณธรรม ตามศษสตร์พระราชา" เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานหนังสั้นไปที่ กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมดเขตส่งผลงานวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ และรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000