หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

หน้าหลัก

                  ด้วยการะทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดตลอดเดือนมิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการส่งสเริมการศึกาาเอกชน               จึงขอความมือโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในเดือนมิถุนายน รางานผลการจัดกิจกรรมให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนชนทราบด้วย โดยจัดแบบรายงานไปที่กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000