หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด

หน้าหลัก

                       เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันโรค หากพบการแพร่ระบาด ให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ โดยแจ้งสาธารณสุขประจำพื้นที่ให้ทราบ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000