หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล

หน้าหลัก

หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือต้องการเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล ค่ะ

ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่

แผนที่การเดินทาง

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000