หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง \ การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปี ๒๕๕๙

หน้าหลัก

เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปี ๒๕๕๙

โพสต์17 ก.ย. 2558 14:20โดยจุลเทพ สารสนเทศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปี ๒๕๕๙

DOWNLOAD เอกสารด้านล่าง

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3BlYy5nby50aHxvcGVjfGd4OjFiNzY3YjlhODEwM2IyZWI

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000