หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

หน้าหลัก

                 

     นายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานกล่าวเปิดและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในกิจกรรม “สช.ถวายอาลัย ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ด้วยใจภักดิ์” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณห้องโถง อาคาร สช. ชั้น 1 โดยมีข้าราชการ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 คน

     

    นายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผชช. กช. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยทาง สช.จะนำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ได้ในวันนี้มอบให้สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป   

         สำหรับกิจกรรม “สช.ถวายอาลัย ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ด้วยใจภักดิ์” นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักพัฒนาสังคม เอื้อเฟื้ออุปกรณ์จัดทำดอกไม้จันทน์ และส่งวิทยากรมาสาธิตวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทั้ง 4 แบบ ได้แก่  ดอกแก้ว ดอกกุหลาบ ดอกดารารัตน์ และดอกบัวสวรรค์

     

     

     

     

     

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ ภาพ

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000