หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.ร่วมกับโรงเรียนสอนนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพรดอยน้ำซับ จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน

หน้าหลัก

           นางสาวสุกัลยา  อนุชิตไพลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เยี่ยมชมให้กำลังใจ และรับบริการนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด จากโรงเรียนสอนนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพรดอยน้ำซับ เขตห้วยขวาง ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนนอกระบบตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชนในกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มิถุนายน 2560  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยโรงเรียนสอนนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพรดอยน้ำซับ เขตห้วยขวาง ได้ให้บริการ นวดแผนโบราณ นวดกดจุด และนวดบำบัด แก่ประชาชนทั่วไป และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

          

          

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000