หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. ร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

หน้าหลัก

               นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นำข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมพิธีในโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 9,989 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม ณ บริเวณสนามหญ้า หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงเช้า วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ซึ่ง ข้าราชการ และบุคลากร สช. เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท ในโครงการดังกล่าวนี้ จำนวน 10 คน

               สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 9,989 รูป กระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคจัดขึ้นในวันเดียวกัน ณ สถานที่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด โดยจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทจังหวัดละ 89 คน ในส่วนของกิจกรรมของส่วนกลางมีพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยมี สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ได้ประทานผ้าไตรแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้บรรพชาอุปสมบทและผู้ร่วมงาน จากนั้นมีขบวนแห่นาค จำนวน 89 นาค ไปยังพระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยาราม เพื่อทำพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยจะใช้เวลาปฏิบัติศาสนกิจ 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 เมษายน 2560 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000