หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ สช.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าหลัก

   ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องทำงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ชั่วคราว)

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ข่าว

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000