หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการ
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง ที่ 345/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐ...
2017-04-04 14:23:54
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมอบอำนวจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฎิบัติราชการแทน
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมอบอำนวจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่ง                     &nbs...
2017-04-04 14:28:52
เรื่อง การกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนในพื้นที่การศึกษาในช่วงการขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาค
เรื่อง การกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนในพื้นที่การศึกษาในช่วงการขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาค ...
2017-04-07 11:43:09
แจ้งย้ายสถานที่การออกกำลังกายกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งย้ายสถานที่การออกกำลังกายกระทรวงศึกษาธิการ           สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของแจ้งย้ายสถานที่ออกกำลังกายจากสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เป็...
2017-05-19 10:24:23
ผลการคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ประเภทข้าราชการพลเรือน)
ผลการคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ประเภทข้าราชการพลเรือน)           สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ประเภท...
2017-05-19 10:50:18
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000