หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ สช.จัดทีมจิตอาสาร่วมให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะ พระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน้าหลัก

 

                                             

                           สช.จัดทีมจิตอาสาร่วมให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ                             พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหลวง เมื่อวันที่ 16-17  พฤษภาคม 2560

          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า สช.จัดทีมจิตอาสาร่วมให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 200 คน/วัน โดยให้บริการ  2 ช่วงคือ  ช่วงแรกตั้งแต่เวลา 03.00 น. -12.00 น. และช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 21.00 น. โดยนำอาหาร และน้ำดื่ม ไปแจกจ่ายในเต้นท์บริการ  บริการเข็นรถวีลแชร์ และคอยบริการจัดประชาชนเข้ารอเคารพพระบรมศพในที่จัดไว้

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000