หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ ร่วมแสดงความยินดี

หน้าหลัก

นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (เลขาธิการ กช.) พร้อมผู้บริหาร สช.มอบแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ นางยุพา  ราชู  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2  อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000